Powrót

     

Sprzęgło hydrauliczne:

Sprzęgło hydrauliczne, to zamknięta przestrzeń, do której przymocowane są króćce instalacji kotłowej oraz króćce instalacji odbiorczej. Ma swoje zastosowanie
w systemach grzewczych, w których występują różne strefy temperaturowe,tj.:
w ogrzewaniu podłogowym, grzejnikowym i c.w.u. Dzięki sprzęgłu hydraulicznemu wyżej wymienione obiegi mogą działać bez oporu przepływów i nie zakłócają pracy pomp, które mają swoje indywidualne ustawienia.

Sprzęgło hydrauliczne zapewnia:

• prawidłową współpracę kotła z instalacją
• doprowadzenie odpowiedniej ilości ciepła do instalacji
• swobodny przepływ wody
• oddzielenie obiegów kotłowych od grzewczych
• równowagę ciśnień oraz przepływów w części kotłowej i obiegów grzewczych
• ochronę kotła przed niską temperaturą wody powrotnej (w przypadku kotła konwencjonalnego)
• ochronę kotła przed wysoką temperaturą wody powrotnej (w przypadku kotła kondensacyjnego)
• odpowietrzanie układu

dsadsadsadasdasdasdasdas
dasdaasdasddsadasdsad
dsad
adsdasd
asdasdas