Powrót

Belimo NR230-T


  • Czas otwarcia 140 s/90°
  • Moment silnika 5 Nm
  • Szczelność IP 40
  • Temperatura otoczenia 0°C do 50°C
  • Temperatura medium 5°C do 120°C
  • Napięcie robocze 230 VAC
  • Pobór mocy 3,5 W
  • Waga 0,40 kg