Powrót

Zadaniem kontrolera  jest sterowanie podłogowym systemem centralnego ogrzewania. Listwa może współpracować z siłownikami zaworu normalnie zamkniętego (NC) 230 V AC w pętlach centralnego ogrzewania.


  • Napięcie robocze 230 V AC
  • Liczba stref grzewczych 10
  • Siłowniki max. 18
  • Obciążenie siłowników max. 24 W
  • Opóźnienie włączenia 2 min
  • Czas obserwacji stałych/regulowanych 2 min
  • Funkcja ochrony pompy 14 dni przez 1 minutę
  • Kierunek sterowania NC
  • Wymiary 90 x 326,5 x 50 mm
  • Waga 449 g +/- 35 g