Powrót

     

Rozdzielacz typu RPM służy do rozdzielenia czynnika grzewczego do poszczególnych sekcji grzewczych. Belki z odpowiedniej ilości sekcji zamontowane na specjalnych uchwytach i zakończone korkami zaślepiającymi. W belkach od góry przygotowany otwór do zamontowania odpowietrznika. Rozdzielacze te występują w dwór rozstawach pomiędzy osiami: 45 mm i 50 mm.

OTWORYLW11H1HKOD ART.
45 mm
2982590210300RPM4502
31432590210300RPM4503
41882590210300RPM4504
52332590210300RPM4505
62782590210300RPM4506
73232590210300RPM4507
83682590210300RPM4508
94132590210300RPM4509
104582590210300RPM4510
115032590210300RPM4511
125482590210300RPM4512
50 mm
21032590210300RPM5002
34532590210300RPM5003
42032590210300RPM5004
52532590210300RPM5005
63032590210300RPM5006
73532590210300RPM5007
84032590210300RPM5008
94532590210300RPM5009
105032590210300RPM5010
115532590210300RPM5011
126032590210300RPM5012