Powrót

     

Rozdzielacz typu RNM służy do rozdzielenia czynnika grzewczego do poszczególnych sekcji grzewczych. Belki z odpowiedniej ilości sekcji zamontowane na specjalnych uchwytach i zakończone korkami zaślepiającymi. W belkach od góry przygotowany otwór do zamontowania odpowietrznika. Dodatkowo w rozdzielaczach RNM zostały wmontowane nyple z gniazdem euro-conu. Rozdzielacze te występują w dwór rozstawach pomiędzy osiami: 45 mm i 50 mm.

OTWORYLW1WH1H
45 mmLW1WH1HKOD ART.
2982590210300RNM4502
31432590210300RNM4503
41882590210300RNM4504
52332590210300RNM4505
62782590210300RNM4506
73232590210300RNM4507
83682590210300RNM4508
94132590210300RNM4509
104582590210300RNM4510
115032590210300RNM4511
125482590210300RNM4512
50 mm
21032590210300RNM5002
31532590210300RNM5003
42032590210300RNM5004
52532590210300RNM5005
63032590210300RNM5006
73532590210300RNM5007
84032590210300RNM5008
94532590210300RNM5009
105032590210300RNM5010
115532590210300RNM5011
126032590210300RNM5012