<

Powrót

     

Rozdzielacz mosiężny przeznaczony do równoczesnego zasilania grzejników i ogrzewania podłogowego. Rozdzielacz ten służy do rozdzielenia czynnika grzewczego na poszczególne sekcje grzejnikowe i ogrzewanie podłogowe. W sekcji grzejnikowej zastosowanie zaworków odcinających pozwala na przydławienie lub całkowite zamknięcie obiegu grzewczego na rozdzielaczu. Zastosowanie zaworków termostatycznych pozwala również na przydławienie, lub całkowite zamknięcie obiegu grzewczego na rozdzielaczu. Zaworki te mają też możliwość założenia siłowników zamykających. Natomiast w sekcji ogrzewania podłogowego wskaźniki przepływu pozwalają na dokładne i precyzyjne ustawienie ilości przepływającego czynnika grzewczego na daną sekcje ogrzewania podłogowego. Wskaźniki te posiadają pierścień pamięci wskazania przepływu. Zastosowanie zaworków termostatycznych pozwala na przydławienie, lub całkowite zamknięcie obiegu grzewczego na sekcjach. Zaworki te mają również możliwość założenia siłowników zamykających. Jednym termostatem można sterować ogrzewanie podłogowe i grzejniki w wybranym pomieszczeniu. Do utrzymania stałej temperatury w układzie ogrzewania podłogowego zamontowana jest grupa pompowa, wraz z zaworem termostatycznym mieszającym. Dzięki zastosowaniu tego zaworu w rozdzielaczu dwufunkcyjnym sterujemy dwoma czynnikami grzewczymi, a nie tylko jednym jak w przypadku innych rozdzielaczy tego typu. W grupie pompowej stosowane są elektroniczne pompy Wilo Yonos, lub Grundfos UPM3, co powoduje, że montaż jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń w postaci by-passu jest zbędny.