Powrót

     

Grupa przyłączenia kotła służy do automatycznego przełączenia się instalacji ,w przypadku braku zasilania, z obiegu wymuszonego pompą w obieg grawitacyjny. W produkcie są zastosowane zawory odcinające, co pozwala na wymianę pompy w razie jej awarii bez spuszczania wody z układu. Przed pompą jest zastosowany filtr skośny w celu zatrzymania zanieczyszczeń. Dodatkowo w układ został wmontowany zawór czterodrożny, co sprawia, że już wykonane zabezpieczenie kotła przed zimnym powrotem i możemy sterować temperaturą czynnika grzewczego ogrzewającego układ.

DN 25DN 32DN 40DN 50
WYSOKOŚĆ ,,H"350390430460
DŁUGOŚĆ ,,L"470510530580
SZEROKOŚĆ ,,W"83-12483-12483-12483-124
KOD ART.GKA25GKA32GKA40GKA50