Powrót

     

Grupa przyłączenia kotła służy do automatycznego przełączenia się instalacji ,w przypadku braku zasilania, z obiegu wymuszonego pompą w obieg grawitacyjny. W produkcie są zastosowane zawory odcinające (zawory z filtrem skośnym i zawory zwrotne), co pozwala na wymianę pompy w razie jej awarii bez spuszczania wody z układu. Przed pompą jest zastosowany filtr skośny w celu zatrzymania zanieczyszczeń. Dodatkowo w układ został wmontowany zawór czterodrożny, co sprawia, że już wykonane zabezpieczenie kotła przed zimnym powrotem i możemy sterować temperaturą czynnika grzewczego ogrzewającego układ w układzie C.W.U.

DN 25DN 32DN 40DN 50
WYSOKOŚĆ ,,H"450490530560
DŁUGOŚĆ ,,L"520560580630
SZEROKOŚĆ ,,W"130130130130
KOD ART.GK2A25-YGK2A32-YGK2A40-YGK2A50-Y