RZT Technika Grzewcza

PCS-BOX TMTMU

Układ kotłowy wyposażony w trzy grupy pompowe, pierwsza i druga z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr), trzecia uniwersalna, bez podmieszania (wysoki parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń

O produkcie

Układ kotłowy typu PCS-BOX TMTMU jest przewidziany do współpracy z dowolnym źródłem ciepła o mocy do 35kW i zamontowany w szafce. Rozwiązanie to przykładowo można zastosować dla budynku z ogrzewaniem płaszczyznowym na dwóch kondygnacjach i grzejnikowym. Moduł przyłączeniowy wyposażony jest w powiększone sprzęgło z ukierunkowanym przepływem, z króćcami przyłączeniowymi DN25 z gwintem 6/4` lub rozdzielacz, trzy grupy pompowe, pierwsza i druga z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr), trzecia uniwersalna, bez podmieszania (wysoki parametr), separator powietrza i zanieczyszczeń oraz trzyczęściową szafkę. Układ ten można doposażyć w listwę T6, która pozwala na sterowanie do sześciu stref grzewczych lub sterownik E12, który pozwala na sterowanie do trzech układów pompowych.

Dokumentacja

Instrukcja obsługi

Karta katalogowa

Deklaracja producenta

Dostępne warianty

z zaworem RZT

zestaw mieszający, primobox, mix box, układ kotłowy, układy pompowe do co, układy pompowe do kotłów

z zaworem Afriso

zestaw mieszający, primobox, mix box, układ kotłowy, układy pompowe do co, układy pompowe do kotłów

z zaworem Esbe

zestaw mieszający, primobox, mix box, układ kotłowy, układy pompowe do co, układy pompowe do kotłów

PDF 3D