RZT Technika Grzewcza

RKGH PREMIUM Z ODSPRZĘŻENIEM

Rozdzielacz kotłowy PREMIUM z odsprzężeniem z przyłączem śrubunkowym, w ociepleniu EPP

O produkcie

Rozdzielacz kotłowy z odsprzężeniem służy do rozdzielenia czynnika grzewczego z możliwością mieszania się czynnika ciepłego z zimnym. Rozdzielacz posiada przyłącze śrubunkowe, jest w ociepleniu EPP.

Dokumentacja

Instrukcja obsługi

Karta katalogowa

Deklaracja producenta

Dostępne warianty

Rozdzielacz kotłowy, rozdzielacz obiegów kotłowych, rozdzielacz kotłowy 2 obiegi, rozdzielacz kotłowy 3 obiegi, rozdzielacz kotłowy 4 obiegi

PDF 3D