RZT Technika Grzewcza

Rozdzielacze kotłowe do układów typu BOX

Rozdzielacz służy tylko do rozdzielenia czynnika grzewczego z kotła na poszczególne układy pompowo-tłoczne. Posiada przyłącze śrubunkowe do montażu grup pompowych i do podpięcia kotła.

Rozdzielacz kotłowy DN20 dedykowany do układów typu H-BOX

Rozdzielacz kotłowy DN20 dedykowany do układów typu S-BOX

Rozdzielacz kotłowy DN25 dedykowany do układów typu PCH-BOX

Rozdzielacz kotłowy DN25 dedykowany do układów typu PCS-BOX