<

Powrót

     

Grupa pompowa służy do uzyskania i utrzymywania żądanej temperatury czynnika grzewczego w układzie ogrzewania podłogowego. Na górnej belce termometr został zamontowany na specjalnym trójniku z połączeniem dwustronnie śrubunkowym. Rozwiązanie to sprawia, że instalator może zamontować grupę pompową tak z lewej jak i z prawej strony rozdzielacza(po przekręceniu termometrów na drugą stronę).W miejscu połączenia grupy z rozdzielaczem, są umieszczone śrubunki z uszczelką. Dzięki takiemu rozwiązaniu w prosty , szybki i szczelny sposób łączy się grupę pompową z rozdzielaczem. Do utrzymania stałej i żądanej temperatury został zastosowany zawór termostatyczny mieszający firmy AFRISO. W zależności od powierzchni ogrzewanej są dostępne 3 rodzaje zaworów: KVS 1,6 od 120 m², 2,5 do 200 m², 3,2 do 250 m² ogrzewania podłogowego,oraz dwóch zakresach temperaturowych: 20-43°C, 35-60°C